# زنان

از حقیقتهای تلخ خسته ام ........ یک دروغ شیرین بگو ....... بگو دوستت دارم

میخواستم برای کمان ابرویت یک غزل بخوانم دیدم دمش را برداشته ای دیگر  کمانی وجود ندارد این که بالای چشمان توست بیشتر ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 7 بازدید