کارمند

خیلی دوست دارم  مطلب گوسفند را دوباره تکرار کنم  ولی نمی توانم چون از تکرار هم متنفرم

/ 3 نظر / 29 بازدید

salam [لبخند]

یک زن

ان شالله شما سلامت باشی[لبخند] ممنون به من سر زدی