شهریور

 

 هجوم حسرت بهارهای رفته ،

شهریوری ترین روزهای زندگی ام را تباه کرد.

بگذار سراشیبی سقوط این پائیز را با لذت سپری کنم.

/ 7 نظر / 20 بازدید
ژن كاذب

سلام .. نميدونم چرا از كلمه سقوط استفاده كردي؟ پاييز كه در حال اوج گرفتنه .. [گل] پسرت آشناست برام .. [لبخند]

یوسف

خدا برات نگه دارد.ماشالله برای خودش مردی شده.[دست] زندگی رو سخت بگیری برات سخت تر میشه ها.[لبخند]

عاشقانه های حوا

تـــو را دوست میدارم . . . چه فـرق مى کند که چـــــــــــــــرا ! ؟ یــــــــــــا از چــــــــــــه وقـت! یـا چطـور شـد که . . . ! چه فـــــــــــــــرق میکـند ؟! وقتى تــو بـایـد بــــــــــــــاور کنـى . . . که نمـى کـــــــــنى ( ! ) و من بــایـد فـرامـــــــــوش کــنم . . . کـه نمـــــى کـــــنم ( ! )

حدیث

سلام عسیسم ممنون ک بم سرزدی![ماچ]

عاشقانه های حوا

بـعـضــــی و قــــت هـا بـعـضـــــــی هـا "بـی صــــــــــــــــــد ا" از زنـدگـیَـتــــــــــــــــــــــــــــ مـی ر و نــد " بـے خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ا حـا فـظـے " بـا پـا ی ِ "بـر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــه " ر و ی ِ "نــــــــــــو ك ِ پـا پـــــــــــا و ر چـیــن پـــــــــــا و ر چـیـن تـا مـبـا د ا صـد ا ی ِ "تـــــــق تـ ــــــق" ِ كـفـش هـا شـا ن آ گـا هـتـــــــ كُـنـــــــد از رفـتـنـشــــــــا ن ... ! و ... ! این نهــــایـــت نامـــــردیســـــــــــــ ـــــــت !

عاشقانه های حوا

خنده های تو خدا را بنده نیستند هر بار می خندی پاره می شود بند دلم خنده های تو رحم و مروت سرشان نمی شود بیچاره دلم!

رویا

ای خدا شهریورم رفت و تولدمنم تموم شد.حالا کوتا ساله بعد[ناراحت]