عکسنوشته های یک عدد زن

معجونی تلخ و شیرین از نوشته ها و عکسهایم ، عکس می گیرم از لحظات شیرین زندگی و می نویسم از تلخی های انباشته در قلبم

مرداد 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست